اخبار
1399/5/14 سه‌شنبه
برگزاری پنجاه و پنجمین کمیسیون ماده 20 معاونت درمان
55 کمیسیون ماده 20 معاونت درمان در تاریخ 1399/05/13 در دفتر قائم مقام دانشکده و با حضور اعضا کمیسیون برگزار شد. 7 پرونده با موضوع های موافقت اصولی ، ابطال موافقت اصولی، بهره برداری ، تغییر مسئول فنی ، ابطال پروانه تاسیس ، تغییر مکان مورد بررسی قرار گرفتند

.