اطلاعیه ها

.

عطف به نامه شماره 31624/د400 مورخ1396/12/23 معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرای ضوابط قانونی و پیشگیری از هر گونه سوء استفاده از موافقت اصولی موسسات پزشکی با عنایت به اینکه طبق مفاد موافقت اصولی  و قراردادتاسیس های صادره خرید،فروش،واگذاری و هرگونه مشارکت ومصالحه خلاف مسلم مقررات می باشد.مجددا تاکید می شود کلیه دارندگان موافقتهای اصولی ملزم به رعایت مفاد آن بوده و هر گونه تغییر در موسسین قبل از اخذ پروانه بهره برداری ممنوع می باشد.لذا به اطلاع کلیه دارندگان موافقت اصولی و متقاضیان تاسیس رسانده می شود که هر گونه اقدام به این امر پیگرد قانونی داشته و در خصوص مرتکبین علاوه بر اعمال قانون این موضوع در بررسی صلاحیت آنان در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 از معیارهای جدی در تایید یا رد صلاحیت آنان خواهد بود.